Výroba nábojov

Narazil som na pekné video Americkej muničky Hornady, na ktorom ukazujú priebeh výroby nábojov.

Najskôr ukážu výrobu puškovej strely, neskôr nábojnice a nakoniec kompletizáciu náboja v lise.

Tento obsah bol zaradený v zbrane a streľba. Zálohujte si trvalý odkaz.